Allt inom kraft och tele

Elinstallationer – nyproduktion och service 
Vi utför elinstallationer för nyproduktion såväl som service och underhåll. Vår styrka ligger 
i att vi kan skräddarsy lösningar för kunden och följa med i hela processen från konstruktion 
till färdig anläggning. Alla installationer utförs av utbildad personal med bred kompetens under 
behörighetsansvar. 
Vår serviceavdelning utför löpande all slags service och underhåll. Våra servicemontörer
har tillgång till servicebilar och materiallager vilket ger oss möjlighet att snabbt vara på plats 
med rätt utrustning och kompetent personal. Genom åren har vi skött service och underhåll 
åt bland annat fastighetsbolag, bensinstationer, affärskedjor och försäkringsbolag. 

Serverhalls installationer – UPS och reservkraft
Sedan 1996 har vi etablerat oss inom avbrottsfri kraft och reservkraftsinstallationer för 
serverdrift. Vår avsikt är att alltid utföra alla serverhallsinstallationer av högsta kvalitet i syfte 
att ge våra kunder bästa säkerhet. Med vår breda erfarenhet och kompetenta personal har 
vi möjlighet att följa alla projekt från konstruktion till färdig anläggning. Vi installerat 
ca 400 serverhallar runt om i Sverige. Våra kunder är allt från mindre företag, kommun, landsting, 
försvar samt stora internationella företag. 
UPS (Uninterruptible Power Supplies Systems): avbrottsfri kraft installeras för att förhindra 
att problem i strömförsörjning till datorer (och annan känslig utrustning) uppstår i moderna 
IT-miljöer. 
Reservkraftaggregat installeras för att vid ett tillfälligt elavbrott ta över 
elförsörjningen för en anläggning i känslig miljö.

Nätverksinstallationer – infrastruktur i kontorsmiljö
Vi har en bred kompetens och lång erfarenhet inom data- och nätverkskommunikation. 
Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar, förstklassig service och support åt våra kunder. 
Med hjälp av de bästa komponenterna och produkterna från ledande leverantörer erbjuder 
vi ett brett sortiment av produkter för både passiv och aktiv infrastruktur. Med denna 
produktportfölj kan vi hjälpa dig som vår partner att erbjuda dina kunder lösningar som tar 
hänsyn till kommande nätverksteknologier. 
Vi är certifierade enligt ECS ”European cabling systems” och EuroLAN, dessutom utför vi även 
installationer inom fibernätverk. 

Kraft

Elinstallationer, UPS och Reservkraft

Data

Datahallar, nätverk och Strukturerade statsnät

Brand

Brandlarmsinstallationer,  talande utrymningslarm och Utrymmningslarm

Ljus

Belysningsinstallationer Ljusberäkningar, Utformning, Nödljus och Utrymningsskyltar

Larm

Larminstallationer, Passage och överfall