top of page

Serverhallar och säker kraft

Serverhallar, reservkraft och UPS

Vi projekterar och installerar säker kraft till anläggningar som har behov av säkrad drift såsom hosting, sjukvård samt verksamhetskritisk tillverkning och industri.

Se till att infrastrukturen fungerar som den ska med heltäckande säkerhet och tillgänglighet. helhetslösningar utformade för just din verksamhet. Vi står för installation och underhåll.

Nätverkslösningar med fiber och kopparnät.

bottom of page