Miljö och kvalitet.

Arbetsmiljö.

Varför välja oss?

Kundankät.

Referenser från över 45års verksamhet Elektro-Nord är stolta över de projekt, installationer och samarbeten vi har åstadkommit ihop med våra kunder från 1972 till 2016.
Våra medarbetare är och har alltid varit kärnan i vår verksamhet  : )
 

Miljö och kvalitet
Elektro-Nord jobbar med EIO-Q för att uppfylla de krav som branchen kräver.
Just nu jobbar vi för en ISO certifiering ISO9001 samt 14001 med hjälp av Qvalify AB.

Arbetsmiljö
Elektro-Nord utför ett systematisk arbetmiljöarbete för att hela tiden ge våra medarbetare ett bättre arbetsklimat.
Vi följer arbetmiljöverkets riktlinjer.
Montörer informeras och utbildas löpande i detta arbete.

Korruption, utpressning och mutor
Vi arbetar professionellt med att förhindra korruption, utpressning och mutor
Personalen, leverantörer och kunder informeras löpande om hur vi förhåller oss.
Vi på Elektro-Nord tar ett tydlig avstånd från detta.

Avfallshantering
Vi sorterar allt vårat avfall, emballage, metall, kabel, elektronik och papper.
Vi har avtal med med certifierade återvinningsföretag, 
HA - papper
Bo Altenstam - kabel och metall
Sortera - emballage och elektronik
 


Projekt laddas upp vart efter : ) 

Cisco
OMbyggnad kontor som huvudentreprenör med bygg, måleri och mattentreprenör som underentreprenörer.

Coromatic
Fler serverhallar både i Stockholm och ute i landet

Atlas Copco, ombyggnad i Hus 420, byte av all belysning till LED med smartfunktion.