Engagemang och Nyskapande 

Elektro-Nord
Ett installationsföretag som utför el-, data- och reservkraftsinstallationer. 
AB eller ABT -   offentliga uppdrag.
Vi hanterar samtliga med ansvar och erfarenhet
.

Produktionsområden
Konstruktion i AutoCAD
Projektering
Installation
Service
KNX och Lutronsystem
Avtal


Kundområden
Fastighetsägare
Företag
Offentliga sektorn
Internationella bolag

  Låt oss titta tillsammans på våra möjligheter ihop !

Belysningsstyrning med Dali, KNX eller DigitalStrom.
 

Leverans och installation av reservkraft

Vi utför även mellanspännings arbete upp till 24kV
Projektering och installation